Hvordan være dommer

Dommere i sandvolleyball og volleyball har en helt egen forening (NVDF) som hele tiden arbeider for å fremme dommernes interesser. For å bli medlem her må du ha en dommergrad gitt av Norges Volleyballforbund (NVBF). Det stilles helt spesielle krav til dommerne for at de skal kunne representere forbundet og ha mulighet til å opptjene lønn. De må være korrekt kledd, ha et gyldig dommeremblem og de skal være utdannet og ha gjennomført en praksisperiode. I volleyball er det forskjellige dommergrader om man begynner i utgangspunktet som aspirantdommer etter å ha fullført kurs 1 i en påfølgende praksisperiode. Når praksisperioden er gjennomført på en tilfredsstillende måte, oppnår man tittelen Dommer 1.

volleyball

Aldersgrense for å bli Dommer 1 er 14 år. Etter minimum 18 måneder som Dommer 1, kan man om man har fylt 16, gjennomføre dommerkurs 2 som avsluttes med en skriftlig og teoretisk eksamen. Om man består dette på en tilfredsstillende måte, oppnår man tittelen Dommer 2. For å bli Dommer 3 må man igjennom et tilsvarende kurs for denne graden. Her må man derimot igjennom en søknadsprosess som også tar stilling til anbefalinger fra kretsen. Oppnår man å bli Dommer 3, kan man også bli satt opp til å dømme i Eliteserien. Da heter man Elitedommer. Dommere får lønn beregnet ut fra tittel og ansiennitet. De får også dekket reisekostnader.